Home  |  Contact  
Home  |  Sitemap  |  Contact  
 
 

Diervoeders

Kwaliflex heeft de mogelijkheid om reststromen afkomstig van de food recycling of drank recycling in de vorm van diervoeders te verwaarden. Voorwaarde is dat het product GMP+ is gecertificeerd.

Verwerking voedsel en drank
Verschillende reststromen uit de food recycling en drank recycling worden door Kwaliflex uitgepakt en zijn geschikt voor diervoeders. Samen met de klant worden de mogelijkheden onderzocht waarbij GMP+ Certificering een vereiste is. Wanneer aan alle eisen is voldaan worden deze reststromen verwerkt in onze grondstoffen voor diervoeders.

Grondstoffen diervoeders
Kwaliflex produceert met name vochtijke diervoeders, deze worden geconsumeerd bij het zusterbedrijf Smits. Vochtrijke diervoeders hebben een onmisbare plaats in de rantsoenen van varkens ingenomen. Naast de positieve bijdrage op de (darm)gezondheid van de varkens, heeft het gebruik van vochtrijke diervoeders ook een kostprijsverlagend effect.

  GMP+ Certificering
Om aan te tonen dat a lle diervoeders aan alle eisen voldoen is Kwaliflex GMP+ en NEN-ISO 9001:2008 gecertificeerd. Indien het product niet geschikt of gewenst is als diervoeder dan zorgen wij voor een groene oplossing zoals bijvoorbeeld    biovergisting
 

Diervoedergrondstoffen

Foto: Diervoedergrondstoffen

         
Kwaliflex BV
Molenstraat 40
5446 PL Wanroij
T:+31 (0)485 476 232
F:+31 (0)485 470 334
E: info@kwaliflex.nl
Home Profiel Food recycling Drank recycling Biovergisting Diervoeders Certificering en autorisatie CO2 reductie Contact Customer Portal Algemene voorwaarden © Kwaliflex, 2011
Kwaliflex BV staat ingeschreven
bij de Kamer van koophandel
onder nummer 16073482