Home  |  Contact  
Home  |  Sitemap  |  Contact  
 
 

Bio-vergisting

Onderdeel van ons streven naar het duurzaam ondernemen is de productie van biogas middels het vergistingsproces in de biogasinstallatie op ons Landgoed "De Princepeel". In deze Biovergister van Kwaliflex vindt anaerobe biovergisting van biomassa plaats, deze biomassa bestaat uit organisch afval welke vrijkomt uit de food recycling en drank recycling. Denk hierbij aan voedsel verwerking als brood, bier, fris, wijn, groente, vlees, vis, vet etc.

Anaerobe biovergisting van biomassa is een natuurlijk afbraakproces van organisch afval waarbij onder geconditioneerde omstandigheden biogas vrijkomt in een anaerobe biovergister. Het biogas wordt in de biogasinstallatie met behulp van een warmtekrachtkoppelinginstallatie (WKK) omgezet in duurzame elektriciteit, ook wel bekend als Groene Stroom.

Het duurzaam ondernemen van Kwaliflex bestaat, zoals hierboven beschreven, onder andere door het recyclen van organisch afval middels onze biovergister tot groene stroom.

Biovergister - Biogasintallatie - Vergisting

Foto: Biovergister Kwaliflex


Reductie Mestoverschot
Naast vergisting van organisch afval afkomstig uit de levensmiddelenindustrie en akkerbouw, vindt in onze Biogasinstallatie vergisting van mest plaats. De mest opgemengd met organisch afval vormt de biomassa voor onze biovergister. De vergisting van deze biomassa wordt ook wel co vergisting genoemd.

Na de anaerobe biovergisting van organisch afval ontstaat er onder andere biogas, de overgebleven biomassa welke overblijft na vergisting wordt digestaat genoemd. Deze digestaat wordt op biologische wijze duurzaam afgezet als bodemverbeteraar ter vervanging van gangbare meststoffen, zoals kunstmest. Op deze manier ontzorgt Kwaliflex haar eigen varkenshouderij met betrekking tot de afzet van mest.

    Meer informatie over covergisting op de site van Het ministerie van Economische zaken, landbouw en innovati e .     


Verwerking Dierlijk eiwit
De biogasinstallatie beschikt over een categorie 3 erkenning (VWA: Voedsel Waren Autoriteit). Dit houdt in dat in het vergistingsproces producten met dierlijke eiwitten mogen worden verwerkt. Hierdoor heeft Kwaliflex de mogelijkheid verpakte levensmiddelen met dierlijk eiwit houdende producten te verwerken tot biogas en bodemverbeteraar, enkele voorbeelden zijn: vlees verwerking, vis verwerking en zuivel verwerking.


Groene Stroom & Co2 reductie
Middels vergisting heeft de biogasinstallatie het vermogen om 6 megawatt per uur Groene Stroom te produceren, wat overeenkomt met de jaarlijkse energiebehoefte van meer dan 10.000 huishoudens (Bron: CBS). Hiermee wordt een forse hoeveelheid Co2 gereduceerd. Naast het voozien van huishoudens wordt ook de veehouderij, de biovergister en de akkerbouw voorzien van deze groene stroom. Alle electriciteit welke gebruikt wordt bij onze biogasinstallatie en één van onze veehouderijen komt vrij bij de vergisting van de biomassa. In de akkerbouw wordt de groene stroom momenteel gebruikt bij de aansturing van de beregeningsinstallatie welke voorheen diesel aangedreven was.

Biomassa - Organisch afval

Foto: Biomassa - Organisch afval


 Biovergister - Biogasinstallatie - Biomassa Biomassa - Organisch afval   

         
Kwaliflex BV
Molenstraat 40
5446 PL Wanroij
T:+31 (0)485 476 232
F:+31 (0)485 470 334
E: info@kwaliflex.nl
Home Profiel Food recycling Drank recycling Biovergisting Diervoeders Certificering en autorisatie CO2 reductie Contact Customer Portal Algemene voorwaarden © Kwaliflex, 2011
Kwaliflex BV staat ingeschreven
bij de Kamer van koophandel
onder nummer 16073482